Håndværker fradrag

Håndværker fradrag

Men med den nye finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti bliver håndværkerfradraget ikke alene videreført et enkelt år, den bliver også gjort permanent.

Det sker for at ”lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde”. Håndværkerfradraget fra 2018 og frem bliver som det nuværende fradrag for 2016 og 2017.

Fradraget beløber sig til 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.

Betingelser for at få håndværkerfradrag
Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt.

Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.000 kr. for håndværkerydelser og op til 6.000 kr. for serviceydelser.

Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse.

Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.

I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.

Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig.

Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 12.000 kr. for håndværkerydelser og 6.000 kr. for serviceydelser.

Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.

Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Colex ApS er medlem af Dansk Byggeri med Byg Garantiordning